Concurso público para la provisión de plazas de profesor contratado doctor. Curso 2012/2013. Plazas nº 267 a 269

Icono de dos documentosConcurso público para la provisión de plazas de profesor contratado doctor. Curso 2012/2013. Plazas nº 267 a 269
Plazo de presentacion de solicitudes del 06/04/2013 al 25/04/2013
Convocatoria | Anexo I. Relación de plazas | Anexo II. Solicitud | Anexo III. Currículum | Anexo IV. Comisión de selección